بود...هست...نیست

دنبال کردن و شدن قاعده دارد نه اجبار!

پربیننده ترین مطالب
  • ۹۷/۰۳/۱۱
    2030

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

بلوغ


تو به من خندیدی و نمی دانستی؛

من به چه دلهره از باغچۀ همسایه سیب را دزدیدم؛

باغبان از پی من تند دوید؛

سیب را دست تو دید؛

غضب آلوده به من کرد نگاه؛

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک؛

و تو رفتی و هنوز؛

سال ها هست که در گوش من آرام آرام؛

خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم؛

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم؛

که چرا باغچۀ کوچک ما سیب نداشت؛


حمید مصدق

  • من
  • ۰
  • ۰

تحلیف

سال۹۱ برای گروهی که تیم برگزار کننده اجلاس غیرمتعهدها بودن مصاحبه دادم.

امروز زنگ زدن برای مراسم تحلیف میای؟


  • من